На главную Карта сайта Написать нам
  • Кыргызча
  • Русский
NOBEL - Представительство АО «Нобел Алматинской фармацевтической фабрики»
Nobel - Генеральный партнёр концерта группы Nobel - официальный партнёр комедии

Компания Нобел Кыргызстан выступает Генеральным партнером концерта группы «Город 312»...

Компания Нобел Кыргызстан выступила официальным партнером новой кинокомедии отечественного производства «ДвижЭния кылыш керек»...

ТАЙЛОЛ ХОТ

 

ТАЙЛОЛ ХОT

дары каражатын медициналык колдонуу боюнча нускама

Дарылык түрү:

Бир ирет колдонуу үчүн пакет.

Дары каражатынын курамына кирген компоненттер жөнүндө маалымат:

Ар бир Тайлол Хот пакетинин курамында:

активдүү заттар: 500,0 мг парацетамол, 4,0 мг хлорфенирамин малеат, 60,0 мг псевдоэфедрин НСl; көмөкчү заттар: лимон кислотасы (суусуз) – 395,0 мг, вино кислотасы – 775 мг, бикарбонат натрий – 450,0 мг, карбонат натрий (суусуз) – 45,0 мг, РVР К 30 – 30,0 мг, рафинирленген кант – 17530,9975 мг, бензоат натрий – 10,0 мг, сары хинолин Сl № 47005 – 0,05 мг, лимондуу ароматизатор – 200,0 мг.

Чыгарылыш түрү: пакеттин ичинде: 500,0 мг

парацетамол, 4,0 мг хлорфенирамин малеат, 60,0 мг

псевдоэфедрин НСl; таңгакта 12 пакет.

Фармакологиялык касиети:

Фармакодинамикасы:

Парацетамол – бул клиникалык сыноодон өткөн ооруну басаңдатуучу жана ысыкты басуучу каражат. Ал оору порогун жогорулатуу жолу менен ооруну басуучу эффект жана гипоталамустагы терморегуляциянын борборуна таасир этүү жолу менен ысыкты басуучу эффект берет.

Ошондой эле жеңил сезгенүүгө каршы таасирге да ээ. Хлорфенирамин малеат 1 образ менен гистаминдүү Н –рецепторлордун антагонисти болуп саналат жана, төмөнкү симптомдорду жок кылат: ринорея, мурун каналынын бүтөлүшүн, көздүн кызарышын жана сезгичтигин. Псевдоэфедрин гидрохлорид – бул симпатомиметикалык амин, жогорку дем алуу жолдоруна тамырларды кысуучу күчтүү таасир берет.

Фармакокинетикасы:

Пероралдык дайындоодо парацетамол ашказан-ичеги жолунда, ичке ичегиде ылдам жана толук сиңет. Плазмадагы максималдуу концентрациясы 10 – 60 минуттан кийин байкалат. Парацетамол майлуу ткандар жана жүлүн суюктуктарынан башка организмдердин ткандарынын көпчүлүгүндө ылдам жана текши тарайт. Белок менен байланышы кеминде 10 %ды түзөт жана ченеминен ашырганда жогорулайт. Сульфаттуу жана глюкурониддүү метаболиттер жогорку концентрацияда дагы плазманын белкотору менен байланышпайт. Жарым-жартылай бөлүнүп чыгуу мезгили 1,25 – 3 саатты түзөт. Ал боордо, микросомалдык ферменттердин системасында конъюгация глюкуронид менен, конъюгация сульфат менен жолдору аркылуу метаболизирленет жана боордун аралаш оксидазынын жана цитохром Р450 катышуусу менен кычкылданат.

Гидроксилирленген метаболит– N-ацетил-р-бензохинонимин жагымсыз таасирлери менен, анча көп эмес санда боордо жана бөйрөктө аралаш оксидаздын таасири астында түзүлөт жана глютатион менен байланышуу жолу менен детоксицирленет, парацетамолдун ашыкча ченеминин астында топтолушу жана ткандардын жабыркашына алып келиши мүмкүн. Пероралдык жол менен колдонулган парацетамолдун 85 %га жакыны 24 сааттын ичинде эркин жана байланышкан түрдө заара аркылуу бөлүнүп чыгат. Бөйрөк клиренси 5 %ды түзөт. Хлорфенирамин малеат ашказан-ичеги жолунда жай жана толугу менен сиңирилет. Пероралдык колдонууда плазмадагы максималдуу концентрация 2,5 – 6 сааттан кийин байкалат. Био жеткиликтүүлүктүн деңгээли 25 – 50 %ды түзөт. Сиңирилген препараттын көпчүлүк бөлүгү (70 %) плазманын белоктору менен байланышат. Хлорфенирамин малеат көбүнчө ткандарда, анын ичинде борбордук нерв системасында тарайт. Жарым-жартылай бөлүнүп чыгуу мезгили 2 – 43 саатты түзөт, таасиринин узактыгы – 4 – 6 саат. Препараттын көпчүлүк бөлүгү метаболизирленет. Өзгөрбөгөн препарат жана анын метаболиттери фекалия менен белгисиз өлчөмдө заара менен бөлүнүп чыгат. Псевдоэфедрин ашказан-ичеги жолунда сиңирилет. Ал моноаминоксидаздын таасирине туруктуу. Анын метаболиттеринин жана өзгөрбөгөн препараттын азыраак саны заара менен бөлүнүп чыгат.

Колдонуу ыкмалары жана ченемдери:

Тайлол Хот пероралдык ыкмада төмөндө көрсөтүлгөндөй колдонулат: пакеттин ичиндегини 160 мл көлөмдөгү ысык сууга салып эритип (стандарттуу чашканын көлөмү) жана дароо ичиш кере. Кайрадан колдонуунун аралыгы 6 саат болушу керек. Сунушталган максималдуу суткалык ченем – 4 пакет.

Башка дарылар менен өз ара таасирлери:

Терапевтикалык ченемле өз ара таасири аныкталган эмес. Преператтын узак убакыт жана жогорку ченемде колдонууда антикоагулянттардын эффектин күчөтөт. Парацетамолду узак убакыт бою жогорку ченемде колдонууда кумарин менен (анча чоң эмес гипопротромбинемиянын өсүшү мүмкүн), өндүрүлгөн индандион жана фенотиазиддер менен өз ара таасир этүүлөрү мүмкүн. Алкоголь, барбитураттар, калтырамага каршы каражаттар, рифампицин жана трицикликалык антидепрессанттар парацетамолдун гепатотоксикалык таасирин күчөтүшү мүмкүн. Парацетамолду метоклопрамид менен бир учурда колдонууда парацетамолдун абсорбциясы жогорулашы мүмкүн; пробенецид менен – кандын плазмасындагы парацетамолдун экскрециясынын жана концентрациясынын өзгөрүшү мүмкүн. Парацетамолду колдонгондон кийин бир сааттын аралыгында холестираминди колдонууда абсорбция азайышы мүмкүн. Кээде псевдоэфедрин гидрохлоридди тамырды кысуучу каражаттар менен, трицикликалык антидепрессанттар менен, аппетитти түшүрүүчү каражаттар менен, психостимулянттар, моноаминоксидаздардын амфетамини жана ингибиторлору менен бир учурда колдонгондо артериалдык кан басым көтөрүлүп кетиши ыктымал. Метилдоп, α- и β-адреноблокаторлор, гуанетидинди бир эле учурда псевдоэфедрин гидрохлорид менен колдонгондо алардын эффективдүүлүгү жоголушу мүмкүн.

Колдонууга көрсөтмө:

Тайлол Хот суук тийгенде, сасык тумоо болгондо жана төмөнкүдөй симптомдор менен коштолгон жогорку дем алуу жолдорунун инфекциялык ооруларында колдонулат: кыңкыстоо, температуранын көтөрүлүшү жана баш ооруу, ринорея, мурун каналынын бүтөлүшү, чүчкүрүү, бүткөн бойдун ооруусу.

Каршы көрсөтмөлөр:

Тайлол Хот анын ингредиенттеринин кайсынысына болбосун жогорку сезгичтик бар болгондорго колдонууга болбойт. Ошондой эле ал боору, бөйрөгү, жүрөгү өтө катуу ооругандарга, кант диабети, бронх астмасы, глукома, гипертиреоз менен ооруган бейтаптарга каршы көрсөтмөлүү. Тайлол Хот дарысын колдоноордун астында бейтаптар моноаминоксидаз ингибаторлору менен бир убакта колдонууга болбой тургандыгы, аларды колдонгондон кийин Тайлол Хот дарысын дайындоого чейин 212001039 / 002 жума убакыт өтүш керектиги тууралуу маалым болушу керек.

Эскертүү/этият болуу:

Боорунун, бөйрөк, жүрөк жана өпкөсүнүн функциялары бузулган жана анемиясы бар бейтаптар препаратты дарыгердин көзөмөлү астында колдонушу зарыл. Тайлол Хот дарысын ооруну басуу үчүн жаш балдар 5 күндөн ашык жана чоң кишилер 10 күндөн ашык колдонууга болбойт, эгерде терапевт дайындабаса, 39,5°С жогорку температурада 3 күндөн ашык созулган рецидивирленген лихорадка абалын дарылоо үчүн колдонулбаш керек. Псевдоэфедрин менен байланыштуу прессордук таасири болгон менен, нормалдуу артериалдык кан басымы маанилүү эмес, гипертензиясы бар бейтаптар препаратты дарыгердин көзөмөлү астында колдонуулары зарыл. Тайлол Хотту колдонгондо алсыроо болушу мүмкүн, ошондуктан автомобиль айдаганда жана потенциалдык кооптуу аппараттарды башкарганда этият болуу керек. Тайлол Хотту алкогол менен бир убакта колдонуу туура эмес, анткени көңүл чөгүүсү мүмкүн. Антигипертензивдүү же антидепрессанттуу препараттарды колдонуп жаткан бейтаптар, туура медициналык консультация алышы керек. 12 жашка чейинки жаш балдар Тайлол Хотту дарыгердин көзөмөлү астында колдонушу керек.

Кош бойлуулук жана лактация мезгилинде колдонуу:

Кош бойлуу жана бала эмизген аялдар препаратты дарыгердин көзөмөлү астында колдонуулары зарыл. Парацетамол плацентардык барьер аркылуу өтөт. Бүгүнкү күнгө чейин парацетамолдун адамдын түйүлдүгүнө терс таасири байкала элек. Парацетамол эмчек сүтү менен бөлүнүп чыгат: эне кабыл алгандан кийинки сүттөгү курамы 0,04 – 0,23 % ченемди түзөт. Эксперименталдык изилдөөдө парацетамолдун эмбриотоксикалык, тератогендик жана мутагендик таасирлери аныкталган эмес.

Кыйыр таасирлери:

Тайлол Хот, эреже катары, жакшы ташылат. Парацетамол терапевтикалык ченемде токсикалык таасир көрсөтпөйт. Айрым учурда диспепикалык көрүнүштү, бүдүр, котур жана бөрү жатыш сыяктуу жогорку сезгичтик реакцияларын чакырышы мүмкүн, жогорку ченемде жана узак убакыт колдонууда гепатотоксикалык таасир, тромбоцитопения, лейкопения жана панцитопения болушу мүмкүн. Чанда гана нейтропения, тромбоцитопеникалык пурпура жана агранулоцитоз байкалат. Псевдоэфедриндин кыйыр таасири кээде гана болот. Борбордук нерв системасына таасир этүүсүнүн жыйынтыгы катары уйку бузулушу мүмкүн. Кээ бир учурда галлюцинация болушу мүмкүн. Мындан сырткары, бөрү жатыш жана зааранын кармалышы келип чыгышы мүмкүн, простатанын гиперплазиясын коштогон жыйынтыктар болушу ыктымал. Токтолуу жана антимускариндүү реакциялар хлорфенирамин малеаттын таасиринин натыйжасында болушу мүмкүн.

Жагымсыз эффекттер келип чыккан учурда, дарыгерге кайрылыңыз.

Ченеминен ашык колдонгондо көрүлүүчү шашылыш чаралар:

Бейтаптын ченеминен ашык колдонуп алганы байкалса, тезинен дарылоо мекемесине жеткирүү зарыл. Парацетамолду ченеминен ашык колдонгон бейтаптардын айрымдарында гепатотоксикалык эффект болушу ыктымал. Бул колдонгон препараттын көлөмүнөн көз каранды. 12 – 48 сааттан кийин боор ферменттеринин деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Бирок клиникалык симптомдор препаратты колдонгондон 1-6 сааттан кийин белгилүү боло баштайт. 10 г парацетамол чоң кишилерде токсикалык эффектти чакырышы мүмкүн. Парацетамолдун балдардагы ченеми 150 мг/кг дан азыраак гепатотоксикалуулук менен байланышпайт. Эрте симптомдору, гепатотоксикалуулукка тиешелүү: көңүл айнуу, кусуу, өтө тердөө, кыңкыстоо. Кандын анализинин тастыктоочу жыйынтыктары препаратты колдонгондон 48-72 сааттан кийин алынышы мүмкүн. Препаратты ченеминен ашык колдонгондон кийин дароо ацетилцистеинди дайындоо сунуш кылынат, плазмадагы парацетамолдун жыйынтыктарын күтпөш керек. Ашказанды жууп-тазалоо, кустуруу үчүн ипекакуандын тамырынын тундурмасын ичирүү максатка ылайыктуу. Ченеминен ашык колдонгондон 4 саат өткөндөн кийин плазмадагы парацетамолдун контрациясын аныктоого байкоо жүргүзүү керек. Эгерде плазмадагы парацетамолдун концентрациясы гепатотоксикалык эффектин болушун көрсөтсө, ченеминен ашык колдонгондон кийин 96 сааттын аралыгында ар бир 24 саат сайын боорго функционалдык тест жүргүзүп туруу керек. Парацетамолдун балдардагы оор интоксикациясы жана леталдык абалы метаболизмден айырмаланып чанда болушу мүмкүн. Балдардагы максималдуу потенциалды болжолдоо оңой. Эгерде ченем 150 мг/кг жогору болсо, препаратты колдонгондон 4 сааттан кийин плазмадагы парацетамолдун концентрациясын аныктоо керек. Кустуруу үчүн ипекакуандын тамырынын тундурмасын ичирүү максатка ылайыктуу. Эгерде плазмадагы парацетамолдун концентрациясы чегинен жогору болсо, «ашыкча ченемдин номограммасында» көрсөтүлгөндөй, ацетилцистеин менен дарылоо керек. Эгерде парацетамолдун концентрациясын аныктоо мүмкүн болбосо, болжол менен 150 мг/кг болсо, ацетилцистеин менен дарылоону баштоо керек. Хлорфенираминдин токсикалык эффекти ченеминен ашыргандан бир нече сааттан кийин пайда болот. Дарылоо антигистаминдүү/антихолинергикалык препараттар менен дарылоо схемасы боюнча жүргүзүлүшү керек. Псевдоэфедринди ченеминен ашыргандагы симптомдор: жеңил дүүлүгүү, тахикардия же гипертензия. Симптомдор ченеминен ашык колдонуудан 4 – 8 саат өткөндөн кийин пайда болот. Бардык симптомдор убактылуу болуп саналат, атайын дарыланууну талап кылбайт.

Сактоо шарты:

Препаратты таңгагы менен 25°С температурадан ашпаган, күндүн жарыгы тийбеген, балдар жетпеген жайда сактоо керек.

Сактоо мөөнөтү:

3 жыл – сактоо шарттарын сакташ керек. Мөөнөтү өтүп кеткенден кийин колдонууга болбойт.

Дарыканадан сатуу эрежеси:

Дарыгердин рецепти боюнча берилет. Дарыгердин дайындоосу боюнча колдонуңуз.

Лицензияланган жана өндүрүлгөн:

Нобел Илач Санаи ве Тиджарет А.Ш.,

Акчакоджа көч.,10, 34768, мкр. Инкилап

Умрания / Стамбул / Турция

Серия Р-2005-52 КР № 2847

14.02.2005

Тайлол Хот пероралдык ыкмада төмөндө көрсөтүлгөндөй колдонулат: пакеттин ичиндегини 160 мл көлөмдөгү ысык сууга салып эритип (стандарттуу чашканын көлөмү) жана дароо ичиш кере. Кайрадан колдонуунун аралыгы 6 саат болушу керек. Сунушталган максималдуу суткалык ченем – 4 пакет.

Main menu