Нобетазон крем

Нобетазон крем
Активдүү Ингредиент
Бетаметазон
Пайдалануу Аймактары
Дерматоздорду дарылоо үчүн