Nobel Medicus

Nobel Medicus
Түркиядагы фармацевттик компания тарабынан колдоого алынган, адилеттүү, нейтралдуу, илимий болуп эсептелген жалгыз медициналык «NobelMedicus» басмасына 12 жыл толду.