Нобетазон мазь

Нобетазон мазь
Активдүү Ингредиент
Бетаметазон
Пайдалануу Аймактары
Дерматоздорду дарылоо үчүн