Ulkar Kimya

Ulkar Kimya
UlkarKimya компаниясы Текирдаг аймагында Черкезкөй уюштуруу өнөр жай зонасында түзүлгөн Ulkar холдингинин активдүү фармацевттик чийки затты жана капталган микропеллетти өндүрүүгө адистешкен акционердик коому болуп эсептелет.

Компания 1988-жылы 64 000 м2 аянтта курулуп, 1990-жылы эффективдүү фармацевттик чийки затты түзүп, 1991-жылы ошол эле жерде башка бир объектти куруп, микропеллетти өндүрүүнү баштаган. 2005-жылы компания улам өсүп жаткан кардарлардын керектөөсүн канааттандыруу максатында өндүрүштү жана лабораториялардын санын арттырууну чечип, 14 000 м2 чейин жабык аянтка ээ болгон. Бул нукта жаңы сапатты көзөмөлдөө лабораториялары 2007-жылы иштеп баштаган, ал эми 2009-жылдын акырында фармацевттик активдүү чийки затты өндүрүү боюнча жаңы заводдун курулушу аяктаган. Мындай өзгөрүүлөрдүн натыйжасында өндүрүмдүүлүк 6 эсеге жогорулаган.

Ulkar Kimya компаниясы сапат, коопсуздук, ден соолук, айлана-чөйрө жана эмгек коопсуздугуна кылган мамилеси объекттерибиздин PIC мүчөсү Түркия Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги жана BfArM (Германия) тарабынан алынган EUGMP сертификаттары менен тастыкталган

Холдинг компанияларынын топторун тейлөөдөн сырткары, UlkarKimya компаниясы Европага, Россияга, КМШга, Азияга, Түштүк жана Түндүк Америкага активдүү фармацевттик чийки затты жана капталган микропеллеттерди экспорттойт. Айрыкча, чет өлкөдө ар кандай компанияларга сунушталган кызматтардын келишимдик өндүрүшүнүн эсебинен компания өзүнүн өнүгүүсүн улантууда.

UlkarKimya компаниясынын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнөн сырткары заманбап инфраструктурага ээ илимий-изилдөө лабораториясы (ИИЛ) бар. 2018-жылдын аягында лаборатория мамлекет тарабынан илимий-изилдөө борбору статусунда тастыкталган.