Сапат Саясатыбыз

Сапат Саясатыбыз
Nobel İlaç компаниясы тарабынан сунушталган бардык продукция илимий ыкмалардын жардамы менен адистер тарабынан иштелип чыккан. Бул продукцияны өндүрүү үчүн тастыкталган материалдар, компоненттер жана тийиштүү процесстер жана процедуралар колдонулат. Дарылануу үчүн биз сунуштаган продукттардын өлчөмү, тазалыгы жана этикет баалоосуна шайкештиги эл аралык стандарттагы сапатты камсыздоо системасы менен кепилденет.  

Nobel İlaç өндүрүш комплекстери кызматкерлердин саламаттыгы жана эмгек коопсуздугу эрежелери, иш чөйрөсүн колдоо, адам ресурстарына байланыштуу иш-чаралар жана фармацевттик индустрия эрежелерине ылайык иштөөнү камсыздоо үчүн курулган.

Сапаттуу өндүрүштүк практиканын (GMP) талаптарын аткарган биздин компания катары тармактагы технологиялык жана стандарттык өзгөрүүлөргө тез көнүп, кылдат тандалган квалификациялуу персоналдарды өнүктүрөбүз. Компания бардык жеткиликтүү булактарды эффективдүү колдонууга жана кардарлардын ыраазычылыгына ээ болууга умтулат.