Düzce Farmasötik Ar-Ge Merkezi

Düzce Farmasötik Ar-Ge Merkezi
65 araştırmacıdan oluşan ve jenerik formülasyon geliştirme yeni taşıyıcı sistemler tasarlamada deneyimli bir Ar-Ge merkezidir.

Katı dozaj formları (konvansiyonel/modifiye/geciktirilmiş salım tabletler, çift katlı tabletler, kapsüller, ADT, efervesan granüller, çiğneme tabletleri, pastiller ve mikropelletler) sıvı dozaj formları (çözeltiler, süspansiyonlar, şuruplar, damlalar) yarı katı dozaj formları (kremler, pomatlar, jeller ve losyonlar), sefalosporin grubu antibiyotikler, parenteral formülasyonlar (liyofilize ürünler, kullanıma hazır şırıngalar, flakonlar) ve kuru toz inhalerler uzmanlık alanlarımızdandır.

Nobel İlaç Farmasötik Arge Merkezi, patent departmanı ile birlikte değerlendirmesini yaparak, orijinal ürünlere ait patentleri ihlal etmeyen yenilikçi formülasyonların ve patent başvurularının yapılmasında deneyimlidir.

Formülasyon geliştirme çalışmalarının yanı sıra üretim metodunun geliştirilip uygun teknolojik değerlendirmeyi yaparak en verimli şekilde ürünün üretim sahalarına, teknoloji transferini yapıp, aktarmaktayız.

Ar Ge merkezimiz, formülasyon geliştirme çalışmalarının yanı sıra hammadde ve bitmiş ürüne uygun analitik metotların geliştirilmesinden, geliştirilen yöntemlerin valide edilmesinden de sorumludur. İlaç formülü geliştirme çalışmalarının başarılı olabilmesi için üst düzeyde analiz çalışmaları yapılması gereklidir. Bu nedenle geliştirilen formüller ile üretilen ilaçların, güvenilirliği ortaya konulmuş yöntemler ile analiz edilmelidir; ArGe merkezimiz günümüzün en modern analiz cihazları ile donatılmış ve analiz laboratuvarlar kurulmuştur.