İnsan Kaynakları Anlayışımız

İnsan Kaynakları Anlayışımız
Çalışan memnuniyetine değer veren, çalışan katılımını ve gelişimini destekleyen bir İnsan Kaynakları anlayışına sahibiz.

“Senin İçin Değer” diyerek Nobellilere kendilerini ait hissettikleri, işe heyecanla geldikleri, eğitici ve gurur verici bir çalışma ortamı ve kariyer yolculuğu sunar, çalışan memnuniyetinin devamlılığını destekleriz.

Eşitlik ve tarafsızlık ilkesi kapsamında etki alanımızda olan tüm ilişkilerimizde din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken ayrımı yapmaksızın çalışmayı esas alırız.

Biz Nobel’de değişimi sahipleniriz. Fırsatları değerlendirir tüm değişim süreçlerinde cesaret ve inanç sergiler, engelleri aşarız.

Biz Nobel’de etkin karar alırız . Stratejik düşünür, belirsizliği aşarız. Neden-sonuç ilişkilerini tespit ederek rasyonel kararlar alırız.

Biz Nobel’de sonuç odaklı çalışırız. Doğru planlama yapar, koşullara uygun alternatif senaryolar geliştiririz. Sorunları değerlendirip çözüme ulaştırırız.

Biz Nobel’de yetenekleri geliştiririz. Nobellilerin kariyer gelişimlerini destekleriz. Koçluk ve mentorluk uygulamalarını iyi kullanır, yapıcı geri bildirim alır ve veririz. Başarıyı teşvik eder, ödüllendirir, sürekli öğrenen organizasyonu destekleriz.

Biz Nobel’de işbirliğini kuvvetlendiririz. Herkesin birbirine saygı duyduğu olumlu bir iş ortamında açık iletişim kurarız.