Мелбек 1,5 Ампул

Мелбек 1,5 Ампул
Активдүү зат
Мелоксикам
Дарылоо жааттары
Противовоспалительное средство