Текназол 4 Кап

Текназол 4 Кап
Активдүү зат
Итраконазол
Дарылоо жааттары
Противогрибковый препарат